Image Hosted by ImageShack.us
   
  ..:: SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ ::...
  BOYABAT
 

Boyabat Tarihi :
İlçenin M.Ö. 600 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır. Şehrin eski adı Germanikopolis'tir. İlçeyi ilk kuranların Gaşkalar olduğu tahmin edilmektedir. Boyabat, boy ve abat kelimelerinden meydana gelmiştir. Boy, uzunluk ya da kabile, soy, aşiret; abat, mağrur, imar edilmiş anlamına gelmektedir. Bir başka söylentiye göre de "uzun ova" anlamı verilir. Boyabat sırasıyla Gaşka, Hitit, Paflagonya, Lidya, Pers, Makedonya, Roma, Bizans egemenliklerine girmiştir. Boyabat yöresi Danişment hükümdarı Gümüş Tegin tarafından Türk İdaresine katılmış, Selçuklu, Candaroğulları dönemlerinden sonra nihayet 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. İlçe, Osmanlı zamanında Kastamonu Sancağına bağlı bir kadılıktır. Tanzimat devrinde Boyabat nahiyeye çevrilmiş, 1868 yılında da kaza yapılmıştır. İlçede Osmanlı Devleti'nden kalma birçok eser vardır. Akmescit Camii, şu anda harebe halinde olan Çay Mahallesindeki Medrese, Daylı Türbesi, AşıklıTekke Türbesi, Büyük Cami, Bekir Paşa Su Kanalı vs. İlçe Cumhuriyet döneminde Sinop iline bağlı bir ilçe olurken gelişmesini de hızla sürdürmektedir.

Boyabat Kalesi M.Ö. 600'lü yıllarda yapılmıştır. Sonraki dönemlerde  onarımlarla bugüne kadar gelmiş, görkemli bir yapıdır. İl merkezini batısında, bir tarafı Gazidere Çayı, diğer tarafı şehir ile birleşmektedir. Sur kapısından girildiğinde iç kaleye ulaşılır. İç kalenin batısında sarp kayalık, girilmesi imkansız bir doğal kesitlik bulunmaktadır. İç kaleden su almak için Gazideresi Çayı'na bir yol bulunmaktadır. Halk bu kaya tünele "cirabazan" demektedir. Tünelde toplam 252 basamak bulunmaktadır.

Salar Köyü Kaya Mezarı M.Ö. 7. yy. ortalarında Paflagonyalılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Mezardaki hayvan figürleri oldukça değerlidir.

Ambar Kaya Mezarı Göknük Ören Köyü'nün batısında 2km uzaklıkta Kayaaltı Deresi kenarındadır.

 

Yaylalar  Boyabatta karadenizin bir çok yerinde olduğu gibi yayla turzimine uygundur Boyalı , Çerkeş ve daha bir çok köyünün yaylarında kamp kurulabilir Bu yaylalarda doğal olarak akan buz gibi sular vardır

Kale Bağı ve Topalçam  Kale bağı şehir merkezinde kalenin alt tarafında bulunan bölgedir burası mesire yeri olarakta kullanılır alanda çeşitli tesisler vardır birde ırmak akıyor ama adını bilemiyoruz. Boyabatta deniz olmadığı için burda iki adet havuz bulunmaktadır..Görülmeye değer bir yerdir.Topalçam şehir girişinde bulunan Ormanlık alandır burası çok güzel bir mesire yeri ve piknik yeri olarak kullanılabilir  alanın en ucunda bir tesis vardır burdan güzel Boyabat'ın karayoluna bakan tarafında bulunan  ovalar ve dağları görebilirsiniz tavsie edilir

BOYABAT : GEZİP GÖRÜLECEK YERLER : BOYABAT KALESİ : M.Ö. 600 yıllarında yapıldığı sanılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde onarım ve eklerle güçlendirilen yapı hala ihtişamını korumaktadır. SALAR KÖYÜ KAYA MEZARI : M.Ö. 7. yüzyılın ortalarında Paflagonyalılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Mezardaki hayvan figürleri sanat yönünden oldukça değerlidir. GÖYNÜHÖREN KÖYÜNDEKİ AMBARKAYA MEZARI : Köyün batısında 2 km uzaklıkta Kayaaltı deresi kenarındadır. DODURGA KÖYÜNDEKİ RESİMLİ KAYA : Ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Başı açık bir insan resmi vardır. ARIM KAYA TÜNELİ VE KAYA MEZARI : Arım çayı kenarında, yukarı Arım mahallesi üstünde yüksek bir kayadır. Ayrıca ilçede, eski su yolları ve su kemerleri bulunmaktadır. Büyük cami, Yalı cami, Yalı köyü cami, Cuma köyü cami, eski tarihi camiler arasında yer alır. Aşıklı Tekkesi, Bakşaşlı Tekkesi adıyla anılan tekkeler vardır. Kale bağı, topalçam, bürnük nefis piknik yerleridir. boyabat ve civarında bulunan madenler Boyabat topraklarında çeşitli madenler vardır.Bu madenler kısmen işletilmiştir. Petrol: Ekinören köyünün hemen kuzeyinde kayalar içinde petrol sızıntısı bulunmaktadır.Buradan alınan petrol,varillere konularak tahlil ettirilmiş ve beğenilmiştir. Daha sonraları çeşitli yönden incelemelere girişilmiş Türk Petrol A.Ş tarafından Cemalettin köyü yazısında sondaj yapılmıştır.Bir sonuş alınamamıştır.Ekinören köyünde kayalar arasından sızan az miktardaki petrol,bu alanda petrol olduğunu,kayalarınkırılması ile sızıntının meydana geldiğini,ifade eder denilmektedir. Krom: Kovaçayır köyü sınırları içinde krom madeni vardır.Bu krom madeni bir müddet işletilmiştir.Daha sonra bu işletme terk edilmiştir. Linyit: Akbelen,Cemalettin,Buğluca köyleri sınırları içinde linyit yataklarına rastlanmaktadır.Bu linyit yatakları işletilmemektedir. Durağan ilçesinin Dağdelen[Ağcabük] köylerindeki linyit ocağı işletilmektedir. Kaolin: Yenimehmetli köyünün önünde kaolin alanı vardır.Bura için ruhsat alınmış isede işletmeye başlanmamıştır. Maden Suyu: Koğaçayır köyünde maden suyu bulunmuş,tahlil ettirilmiştir.Terkibinin çok iyi olduğu tespit ettirilmiş ise de işletme izini alanlar her nedense işletmeye başlamamışlardır. Manganez: Sarıağaççayırı köyünde manganez olduğu,araştırma ve kazı yapıldığı,ekonomik olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca Boyabat’ta çakmaktaşı ve değirmen yaşı çıkarılmaktadır.Bu taşlar hertarafa sevk edilir.

 BOYABAT PANAYIRI

 Bir asırdan fazla mazisi olan Tarihi Boyabat panayırı,Her yıl ekim ayının üçüncü çarşamba günü başlayıp 1 hafda devam etmekdedir. Panayır Boyabat ve çevresi için apayrı bir anlam taşımakdadır.Uzun yıllar önce ulaşım zorlukları yaşandığı günlerde,Boyabat'ın dağ köylerinden vatandaşlar 1 hafda veya 10 gün öncesinden Boyabat'a gelmeye başlar Panayır'ın bitimine kadar ilçede kalırlardı. Genelde herkesin tanıdığı eşi,dosdu hısım akrabaların evlerinde ikame ederlerdi. Vatandaşlar en az 6-7 aylık ihtiyaçlarını görüp Köylerine dönerlerdi. Panayırda öncelikle emtia canlı hayvan alım satımları birinci sırayı teşkil ederdi. At yarışları yapılır,hayvan pazarında gösterişli hayvanlar süslenerek alınlarına nazar boncuğu takılarak davul zurna eşliğinde meydanda maşallah yürüyüşleri yaptırılırdı. Boyabat panayırı özel bir alanda şahsa ait geniş bir tarla içersinde yapılmakdadır.Panayır mahellenin görünümü tabiri caiz ise harikulade bir görünüm arzetmekdedir. Çoluk çoçuk,genç,ihtiyar herkesde bir telaş satıcılar,lunaparkcılar,hayvan sirk cadırları,eğlence amaçlı cadırları görmek mümkündür. Şehir merkezinde de ayrı bir canlılık göze çarpmakdadır.Sabahın erken saatlerinde,çarşının ayrı bir bölümünde kalabalık kebab satıcılarını görebilirsiniz. Kebablar sırık kebabı olup civar köylerde pişirilip satışa sunulur. Boyabatlılar kebabcıların önünde kuyruk oluşturup kebab alma sıralarını beklerler.Gelen misafirlere panayır ikramı olarak kebab üzüm kestane kavrulmuşunu ikram ederlercumartesi ve pazar günleri genç nişanlılar, yeni evliler muhakkak panayırda boy gösterir.Çocukların neşeli hali adeta yüzünden okunur. Panayır aynı zamanda belediye teşkilatı içinde ayrı bir gelir kaynağıdır. Panayır mahallinin yer düzeni belediyeye ait olupgüvenliği ilçe emniyet müdürlüğüne aitdir. Panayırın son günü en anlamlı günüdür.Tarihi ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerimizin tertip edildiği gündür. Belediye başkanlığı günler önceTürkiyenin bütün il ve ilçelerine afişlerle Belediye başkanlıklarına Panayır ve güreşlewrin tertip edildiği tarihleri bildirerek,güreş kulüplerinede özel davetiye çıkarmıştır.Güreşler genellikle Boyabat kalesinin arka kısmında bulunan Kale bağı mevkii er meydanı olarak kullanılmakdadır. Güreş sabahın erken saatlerinde 4 davul 4 zurnacın eşliğinde güreşe iştirak edecek pehlivanlar kispetlerini giyerek kalabalık grup ve vatandaşların eşliğinde şehir turu atıp yürüyerek er meydanına hareket ederler. Güreşin yeri ve saati belediye hapörlelerinden devamlı anons edilerek ünlü pehlivanların ilçeye geldikleri bildirilir. Güreş başlama saati geldiğinde istiklal marşı ve saygı duruşu yapılıp Daha sonra ilk kouşmayı belediye başkanı,ilçe kaymakamı,ve en son konuşmayı il valisi yapar.

 BOYABAT

 YÜZÖLÇÜMÜ : 1568 km2 NÜFUSU : 45.897 İLÇE MERKEZİ : 25.290 KÖYLER : 20.607 RAKIM : 330 m.

  TARİHİ ESERLERİ BOYABAT KALESİ

 M.Ö. 600'lü yıllarda yapılmıştır. Sonraki dönemlerde onarımlarla bugüne kadar gelmiş, görkemli bir yapıdır. İl merkezini batısında, bir tarafı Gazidere Çayı, diğer tarafı şehir ile birleşmektedir. Sur kapısından girildiğinde iç kaleye ulaşılır. İç kalenin batısında sarp kayalık, girilmesi imkansız bir doğal kesitlik bulunmaktadır. İç kaleden su almak için Gazideresi Çayı'na bir yol bulunmaktadır. Halk bu kaya tünele "cirabazan" demektedir. Tünelde toplam 252 basamak bulunmaktadır.

 SALAR KÖYÜ KAYA MEZARI M.Ö. 7. yy. ortalarında Paflagonyalılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Mezardaki hayvan figürleri oldukça değerlidir.

 AMBARKAYA MEZARI

 Göknük Ören Köyü'nün batısında 2km uzaklıkta Kayaaltı Deresi kenarındadır.

 DODURGA KÖYÜNDEKİ RESİMLİ KAYA

 Ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Başı açık bir insan figürü vardır.

 ARIMKAYA TÜNELİ ve KAYA MEZARI

 Arım Çayı kenarında, Yukarı Arım Mahallesi üstünde yüksek bir kayadır. Ayrıca Boyabat'ta eski su yolları ve su kemerleri bulunmaktadır. Büyük Cami, Yazı Köyü Cami, Cuma Köyü Cami eski tarihi camiler arasında yer alır. Aşıklı, Bahşaşlı adlarıyla tanınan tekkeler mevcuttur.

 TABİİ GÜZELLİKLERİ ve MESİRE YERLERİ TOPALÇAM KORUSU KALEBAĞI MEVKİİ

 COĞRAFİ DURUMU

 İlçenin yüzölçümü 1568 km2'dir. Doğuda Durağan, batıda Hanönü-Taşköprü, kuzeyde Ayancık-Sinop Gerze ve Erfelek, güneyde Saraydüzü - Kargı İlçeleriyle çevrilidir. Arazi 2., 3., 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Arazi, yüksek dağ dizilerinden oluşmuştur. Çöküntüler ve sel yarıkları da dikkati çekmektedir. İlçeden Kızılırmak'ın kolu olan Gökırmak geçmektedir.

 İKLİM

 İlçe Karadeniz Bölgesinde olmakla birlikte deniz iklimi özellikleri taşımamaktadır. Orta Anadolu İklimi daha etkilidir. Yazları çok sıcak, kışları çok soğuktur. Yılda ortalama yağış alan gün sayısı 80 olup, 300-400 mm. yağış düşmektedir. Yılın en sıcak ayları Temmuz, Ağustos, Eylül, en soğuk ayları Ocak ve Şubat'tır. İlçede hakim rüzgar poyraz ve yıldızdır.

 ULAŞIM

 İlçe Kastamonu, Samsun - Sinop, Ankara karayolu üzerindedir. Bu özelliği nedeniyle ekonomik yönden dış piyasaya açılmış ve gelişme göstermiştir. İhalesi yapılan Sinop-Boyabat-Kargı Karayolu ve tünel çalışması hızla devam etmektedir.

 EKONOMİK DURUMU İLÇENİN GELİRLERİ

 1. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasından elde edilen gelirler 2. İç ve dış turizm gelirleri 3. Sanayi ürünlerinin pazarlanmasından elde edilen gelirler 4. Çeşitli hizmet üretiminden elde edilen gelirler

 SANAYİ

 Devlet sektörüne ait sanayi kuruluşu yoktur. Bununla birlikte son yıllarda özel sektör tarafından yapılan sanayi kuruluşlarının sayısı artma göstermiş ve ilçede sanayileşme yönünde ilerleme kaydedilmiş, toprak sanayisi ön plana çıkmıştır.

 TARIM

 İlçenin toplam arazi yüzölçümü 1.450.000 dekardır. Kullanılabilen arazi miktarı 304.500 dekardır. 213.500 dekar arazide tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir. Bunun 15.990 dekar alanında sebzecilik, 94.500 dekar alanında hububat üretimi, 21.768 dekar alanında çeltik üretimi, 4.500 dekar alanında şeker pancarı üretimi yapılmakta olup, 89.000 dekar alanı sulanabilir arazidir.

 HAYVANCILIK

 Gerek et besiciliği ve gerekse süt sığırcılığı İlçe ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. İlçedeki hayvan mevcudu; büyükbaş hayvanlar (Sığır-Manda) 22.834 adet, küçükbaş hayvanlar 48.795 adet, kümes hayvanları 80.000 adettir. Yıllık ortalama yumurta üretimi İlçe genelinde 7.0000.000 - 7.500.000 adet olarak gerçekleşmektedir. Yıllık süt üretimi ortalama 6800-7400 ton'dur. İlçede suni dölleme sonucu yerli kara sığırın montofon melezine dönüştürülmesi süreci devam etmektedir. İlçede yetiştirilen hayvanlar hem İlçenin et ihtiyacını karşılamakta hem de çevre il ve ilçelere pazarlanarak İlçe ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

 ARICILIK

 İlçenin dağlık olması nedeniyle son yıllarda köylerde arıcılık yapılmaya başlanmıştır.

 SERACILIK

 İlçede 1994 yılından itibaren Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ve İl Özel İdare Müdürlüğü'nce sağlanan finansman ile 31 köyde 121 sera kurulmuştur.

 ORMANCILIK

 İlçe alanının 5 ini orman kaplamaktadır. Toplam ormanlık alan 95.606 hektardır. Bunun 17.400 hektarı koruluk, 7.752 hektarı bozuk koruluk, 18.999 hektarı çok bozuk koruluk, 2.132 hektarı iyi baltalık, 2.214 hektarı bozuk baltalık, 15.232 hektarı çok bozuk baltalıktır. Orman ürünleri ve işçiliğinden önemli gelir sağlanmaktadır. "ein Bild" />

 
  Bugün 1 ziyaretçi (2 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=